O mne

ZBYNĚK PROKOP

 • narodený 1962 18. mája v Košiciach

 • 1977 – 1981 štúdium SUPŠ Košice

 • 1982 – 1988 štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe

Samostatné výstavy

1990 MEDZISTAV / S Marcelom Strýkom/ SVÚ Košice

Obrazy, Galéria C. Majerníka, Bratislava

1992 Action Handpress, studio Venice,Los Angeles/USA/

1996 Medzistav,Múzeum V. Lőffkera, Košice

Medzistav, Roxy, Praha /Česká republika/

1998 Štruktúry – Horizonty /Adam Szentpétery/

Slovenský kultúrny inštitút, Praha /Česká republika/

2001 Black & White, Mestská galéria, Rimavská Sobota

2007 výstava „Púšte z cyklu 9 BRÁN“, Cikcak centrum Bratislava

2007 výstava „Anjeli alebo démoni …?“ z cyklu 9 BRÁN – Spišská Nová Ves

2009 výstava „Anjeli alebo démoni …?“,VSG –HEVHETIA Košice

2010 výstava „… z druhej strany…“, Múzeum V. Lofflera Košice, Prešov/spolu s Robom

Kočanom/

2010 výstava „Fenomén Franz Kafka“/multimediálne predstavenie/, Galéria Elektráreň Poprad /spolu s Robom Kočanom/

2011 – výstava: „ … z tretej strany …“ /spolu s R. Kočanom a M. Droppom/ – Dom fotografie

Liptovský Mikuláš

Kolektívne výstavy

1981-1984 Nacempore I-IV, privátna výstava,Košice

1984-1986 Album /projekt/,Praha /Česká republika/

 1. Konfrontace III, privátna výstava, Kladno

 2. Konfrontace IV, privátna výstava, Praha

 3. Dni experimentálneho divadla, UND Prešov

 4. Humno, ZSVU Košice

Prešparty, a.h. MSRR Prešov

 1. Výstava mladých, ZSVÚ Košice

 2. Košice-Bratislava-Wien, VG Košice, UB Bratislava

GH Viedeň /Rakúsko/

Spolok W, ZM Trebišov

Neon II, M klub, Košice

Členská výstava C+S Art, ZSVÚ Košice

150, výstava spolku C+S Art, UB Bratislava

 1. 5 výtvarníkov, Spišská Nová Ves

 2. Obrazy, Klub architektov, Košice

 1. Hommage á Mária Bartuszová, Múzeum V Löfflera, Košice

Jenik, Prokop, Sceranka, Szentpétery, Százhalombatta/Maďarsko/

Premostenie, Štúrovo

Sympózium, Jeník, Prokop, Sceranka, Szentpétery spolu s Tülsópárt, Miskolc /Maďarsko

Kolmo k ose, Ostrava /Česká republika/

 1. Obrazy, Galéria dr. Živaga, Košice

Výtvarná postmoderna na Slovensku, Banská Bystrica

J.P.S.S. Pelikán Galéria,Székesfehérvár /Maďarsko/

 1. Medzinárodné bienále maľby, Przemysl /Poľsko/

 2. Chvála krajiny, VSG Košice

 3. Sedem+dva, Výstava pedagógov KVUaI, VSG Košice

 4. Amrich Jurín, Lipkovič, Prokop, Múzeum V. Löfflera, Košice

 1. výstava Súčasné východoslovenské výtvarné umenie, VSG Košice

 2. výstava „80 roky“ , Národná galéria, Bratislava

 3. výstava „40 rokov SUPŠ Košice“, VsG. Košice

 4. výstava „Spolok C+S“, Galéria Umelecká beseda Bratislava

 1. výstava: „ … z tretej strany …“ /spolu s R. Kočanom a M. Droppom/ – Dom

fotografie Liptovský Mikuláš

2011 soundartové predstavenie: Transmusic & Comp v rámci festivalu:

Postmuart Fest Nitrianska galéria

2011 multimediálne predstavenie Transmusic& Comp. a Cluster Ensemble – Stanica

Žilina – Zárečie: Tichá noc / 24-hodinové hranie skladby Erika Satieho:

Vexations /1893/

 1. výstava: „ …zo štvrtej strany …“ / spolu s R. Kočanom, M. Rzasom a M.

Droppom – Galéria umelcov Spiša – Spišská Nová Ves

2012 výstava: spolok C+S a hostia /Synagóga, Zvonárska ul. v Košiciach, /v rámci

vernisáže vystúpenie soundartovej skupiny Global Endemit/

2012 výstava: spolok C+S a hostia /Šarišská galéria Prešov, /v rámci

vernisáže vystúpenie soundartovej skupiny Global Endemit/

2012 Sound City Days – international festival of sound and the experimental arts,

/soundart pieces : Genesis I. /from the cycle 9 Gates/

2012 vystúpenie: Transmusic & Comp. v rámci výstavy: Milan Adamčiak: Zo starej

a najnovšej tvorby /Galéria P.M. Bohúňa Liptovský Mikuláš/

2012 soundartové vystúpenie Peter Machajdík & Zbyněk Prokop /v rámci festivalu

súčasných umení: Moonride -7 /Tabačka Košice/

2012 multimediálne predstavenie – Sound Art: … EXIT II. … << Hommage a John

Cage>>, Machajdík &Jurin &Prokop

2013 výstava pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty umení v Košiciach: Ping

…………..pong , Dom umenia Bratislava

2013 soundartové predstavenie: Machajdík &Prokop:

Indipendent club–Ružomberok

2013 multimediálny workshop: Genius Loci – PENTAPOLITANA –

… Obrazy času II. …

2013 1. multimediálne predstavenie: … Obrazy času II. … /Dig galery Košice/ 2013 2. multimediálne predstavenie: … Obrazy času II. … /Dig galery

Košice/

2013 predstavenie soundartovej „skladby“: 4:33 pre Juraja Bartusza /zrealizovaná

v rámci výstavy Juraja Bartusza k jeho 80. narodeninám v rámci

mimoriadneho koncertu festivalu: ISCM World New Music Days 2013

2014 výstava „Obrazy Košíc“ Múzeum V. Löfflera Košice

2014 1. multimediálny workshop: Genius Loci- << Soundart I. >> / grafické

partitury /KVUaI FU TU Košice/

2014 2. multimediálny workshop: Genius Loci- << Soundart II. – Live >> / KVUaI

FU TU Košice/

2014 3.multimediálny workshop: Genius Loci- …Obrazy času … /Levoča –

Poprad/

2014 multimediálne predstavenie: …Obrazy času II. … /Tatranská galéria Poprad

2014 multimediálne predstavenie: Jozef Furman, Zbyněk Prokop& Peter Machajdík

/úvodný koncert v rámci medzinárodného festivalu zvuku: Sound City Days

/mesto zvuku 2014/

2014 Genius Loci – Levoča 2014 – XI. Multimediálny festival spojený

multimediálními workshopmi /Mestské divadlo Levoča/

Ďalšie aktivity:

Organizujem v rámci Občianskeho združenia Deväť, multimediálne festivaly, workschopy a tvorivé pobyty, koncerty, prednášky, besedy spojené s výstavami a odborné fóra / www. levocskeforum.sk/ v Levoči od roku 2003 s finančnou pomocou MK SR a ďalších aj súkromných sponzorov. V roku 2010 v rámci OZ Deväť ako štatutárny zástupca som spoluorganizoval tieto podujatia:

Tvorivé dielne – workshopy /5 multimediálnych workshopov/.

Multimediálny festival Genius Loci VI. Levoča 2010

Levočské fórum /4 fóra v roku 2010, 5 LF v roku 2011/.

Spoluorganizovanie workshopu s Galériou Elektráreň Poprad /Fenomén Franz Kafka/

Spolupracujem a spoluorganizujem niektoré kultúrne podujatia s Tabačka –Kulturfabrik a Kasárne Kulturpark Košice.

Som spoluzakladateľom Fakulty umení v Košiciach , kde pôsobím ako vysokoškolský pedagóg v Ateliéri Grafiky a experimentálnej tvorby na Katedre výtvarných umení a intermédií, od roku 1999.

V roku 2010 – 2011 som spoluorganizoval a zúčastnil sa na viacerých multimediálnych podujatiach: vystúpenia multimediálneho telesa: TRANSMUSIC & comp . /vystúpenie na vernisáži a na záver výstavy V. Popoviča, galéria Danubiana Bratislava 2010-2011, koncert v divadle Banská Bystrica december 2010, v klube A4 Bratislava december 2010 / v rámci festivalu Vlna na živo/, koncert v Nitrianskej galérii november 2011, koncert spolu s Cluster ensemble: Tichá noc /24 hodinový koncert/ Stanica Záriečie Žilina – december 2011, spoločné vystúpenia s VENI ACADEMY – Košice, Kasárne Kulturpark december 2010, stanica Záriečie Žilina júl 2011, festival Pohoda Trenčín júl 2011, séria multimediálnych koncertov: Global Endemit & Juraj Bartusz / apríl 2011 Košice, Kasárne Kulturpark, október 2011 Tabačka Kulturfabrik, festival Trans art comunication Nové Zámky.

2011 soundartové predstavenie: Transmusic & Comp. v rámci festivalu: Postmuart Fest Nitrianska galéria

2011 multimediálne predstavenie Transmusic& Comp. a Cluster Ensemble – Stanica Žilina – Zárečie: Tichá noc / 24-hodinové hranie skladby Erika Satieho: Vexations /1893/

V roku 2012 OZ – Združenie DEVÄŤ / v ktorom som štatutárnym zástupcom/ v spolupráci s Popradskou galériou – Elektráreň, Levočským divadlom a s klubom – Tabačkakulturfabrik Košice, sme zrealizovali tri multimediálne workshopy :

1. Multimediálny workshop + multimediálne predstavenie: …Obrazy času I. … /Tatranská galéria Poprad , 25.-28.5.2012

2. II. Multimediálny workshop + multimediálne predstavenie: …Obrazy času I. / Synagóga, Zvonárska ulica v Košiciach, 19.6.2012

3. Výstava prác z workshopu 19.6.-26.7.2012 a multimediálne predstavenie: …Obrazy času I. … /Global Endemit& Juraj Bartusz , 10. 7. 2012/ Synagóga Zvonárska ulica v Košiciach

Vystúpenie soundartovej skupiny : Global Endemit& Juraj Bartusz, POKE festival, 15.-16.6.2012

Vystúpenie: Transmusic &Comp. V rámci výstavy: Peter Machajdík – Waters and Cages, Galéria Pállfyho palác Bratislava, 21.6.2012

2012 – organizovanie prednášky na tému: Československý underground: Platic People of the Universe a Ivan Martin Jirous / prednášajúci: Martin Machovec, Kníhkupectvo Artfórum Košice – /OZ Deväť/

2012 – organizovanie prednášky spojenej s videoprojekciou z cyklu prednášok o československom undergrounde: Cáry starých filmů / prednášajúci: František Stárek Čuňas, editor časopisu Vokno – Kníhkupectvo Artfórum Košice – /OZ Deväť/

Od roku 2012,2013,2014,2015 som realizoval sériu prednášok: Soundart – pre študentov FU

2014 – organizovanie prednášky spojenej s premietaním filmu z cyklu o československom undergrounde: Hlavně aby radost nezmizela /prednášajúci: František Stárek Čuňas/ knihkupectvo Artfórum Košice –/OZ Deväť/

2014 – Genius Loci – Levoča 2014 – XI. Multimediálny festival spojený s multimediálními workshopmi /Mestské divadlo Levoča/

 1. – 31. Levočské fórum na tému: Fenomén underground II./hostia: Břetislav Rychlík a František Stárek Čuňas/

 2. – Spoločné rozhovory do Slov. Rozhlasu /október –november 2014/ o Marcelovi Strýkovi a košickej komúne – Fenomén underground Lov. Fórum

 1. – skupinová výstava Spolu C+S – VSG – Košice /apríl-máj/

2015– ČT . /„Fenomén underground“ – tl. Seriál /společné účinkovanie/ – premiéra: 19.2015 v diele: „divoý východ“ – réžia Břetislav Rychúk.

2015– Zo starej známosti, Múzeum V. Lofflera, Košice – charakteristika: kolektívna výstava; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 10.12.2015; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka, plagát; odkaz na internetový zdroj

2015 – Generácia v novej intimite – Východoslovenská galéria, Košice, Grafické partitúry a lightboxové svetelné obrazy, kolektívna výstava; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 30.4.-14.6.2015; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Pozvánka, plagát; odkaz na internetový zdroj

2017– Názov: Transmusic Comp. – Pocta M.A. / Sound city days; Galéria Ľ. Fullu Charakteristika: multimediálna performancia; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 26.03.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: poster; odkaz na internetový zdroj

2017Transmusic Comp. – Hommage á Milan Adamčiak (Adamčiak, BEGIN!); SNG / Druh výstupu: Podujatie; Charakteristika: multimediálna performancia, sprievodné podujatie k výstave; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 04.06.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: poster, pozvánka; odkaz na internetový zdroj

2017 – Soundart vs. Multimedia; Galéria Ľ. Fullu Druh výstupu: Podujatie;
Charakteristika: sound art performancia; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 04.11.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: poster; odkaz na internetový zdroj

2017No Go No Reply; Kunsthalle / Druh výstupu: Podujatie; Charakteristika: veľkoplošné dielo na papieri; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 19.10.2017; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát; odkaz na internetový zdroj

2018- SOUND CITY DAYS – MESTO ZVUKU KOŠICE 2018; K13 / Košické kultúrne centrá, Simach Art / PROKOP, Zbyněk (1962), Druh výstupu: Podujatie;
Charakteristika: audiovizuálne výstupenie / performancia; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20.09.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, webstránka; odkaz na internetový zdroj

2018 – KONCERT U FULLU: Transmusic Comp. a Ružomberskí hlukofili; SNG Bratislava, Galéria Ľudovíta Fullu / PROKOP, Zbyněk (1962), Druh výstupu: Podujatie;
Charakteristika: audiovizuálne výstupenie / performancia; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 23.03.2018; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát, webstránka; odkaz na internetový zdroj

akad. maliar Zbyněk Prokop

© 2023 Zbyněk Prokop . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.
error: Content is protected !!